Stručná verze kauzy odvolání paní ředitelky Cermonové

V tomto krátkém shrnutí nenajdete odkazy na jednotlivé dokumenty ani detailní popis jednotlivých kroků v rámci vzniku problému – to vše najdete spíše v delších popisech. Zde najdete jen velmi stručné shrnutí. Rada městské části se po reakci veřejnosti a pedagogického sboru školy na odvolání paní ředitelky Cermonové rozhodla komunikovat s občany formou zveřejnění Vyjádření RMČ k odvolání. Dále probíhala …

Stručná verze kauzy odvolání paní ředitelky Cermonové Pokračovat ve čtení »

Rekapitulace událostí souvisejících s odvoláním paní ředitelky Cermonové

Na úvod bych ráda vysvětlila, že není mým cílem jakkoliv dehonestovat průběžnou činnost RMČ a vedení obce. Jsem si vědoma toho, že právě díky nim se Újezd mění a dějí se tu opravdu viditelné a dobré změny, které jsou ve prospěch nás všech. Vážím si jejich dlouhodobé práce a toho, jaké výsledky jsou za nimi. …

Rekapitulace událostí souvisejících s odvoláním paní ředitelky Cermonové Pokračovat ve čtení »

Časová osa odvolání ředitelky Hany Cermonové

06/2015 RMČ neschvaluje účetní závěrku za rok 2014. Odvolání ředitele MZŠ, pan Kurky. Tato událost nemá přímý vztah k odvolání paní ředitelky Hany Cermonové, ale souvisí s daným tématem. 09/2015 Nástup nové ředitelky MZŠ, paní Sochůrkové. Tato událost nemá přímý vztah k odvolání paní ředitelky Hany Cermonové, ale souvisí s daným tématem. 05/2016 RMČ schvaluje závěrku MZŠ …

Časová osa odvolání ředitelky Hany Cermonové Pokračovat ve čtení »